Activity Script Form

Activity Script Form
  • Activity Script Form 1
  • Activity Script Form 2
  • Activity Script Form 3
  • Activity Script Form 4
  • Activity Script Form 5
  • Activity Script Form 6

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

● व्यावसायिकाचे सहाय्य घेतले असल्यास नुसते 'व्यावसायिक' असे लिहिले तरी चालेल.
● स्वरचित कविता, गाणी, संगीत असल्यास त्याचा वेगळा उल्लेख करावा
● पुढील फेरी साठी विद्यार्थ्यांच्या यादी मध्ये बदल करता येणार नाही.

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

पात्र परिचय

भूमिका

१०
११
१२
१३

विद्यार्थ्याचे नाव

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

वाद्यवृन्द:

विद्यार्थ्याचे नाव

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

वाद्याचे नाव

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

गाणी / कविता

विद्यार्थ्याचे नाव

१०
११
१२
१३
१४
१५

गायलेले गाणे/ कविता.....एक ओळ पूर्ण लिहा

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

नृत्य:

कृपया सर्व माहिती मराठी मध्येच भरावी.

इतर कलाप्रकार :

कला प्रकाराचे नाव / वर्णन 

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

विद्यार्थ्याचे नाव